Young professionals voor jouw vraagstuk? 

Talent naar Zeeland halen en in Zeeland houden, dat is waar we voor staan met het traineeprogramma Talent voor Zeeland. Met het traineeship verbinden we young professionals aan Zeeuwse organisaties. Ze volgen een leerzaam, dynamisch en praktijkgericht programma waarbij ze werken aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Onderdeel van hun programma is het oplossen van vraagstukken uit de Zeeuwse praktijk. Door de krappe arbeidsmarkt zien wij dat veel organisaties niet toe komen aan het intern oppakken van vraagstukken. Talent voor Zeeland gaat hier graag mee aan de slag. Deze trainees zijn er dus ook om jou te helpen!


Wat wordt er verwacht van organisaties?

Binnen het traineeship Talent voor Zeeland wordt er onderscheid gemaakt tussen twee vormen van ‘opdrachtgeverschap’ .

  • Opdrachtgevers die 1,5 jaar een trainee een werkplek bieden binnen de organisatie. Interesse in een trainee? Ga hier naar de juiste pagina voor meer informatie.
  • Opdrachtgevers die relevante Zeeuwse vraagstukken hebben waar de groep trainees voor een periode van drie maanden, één dag in de week, aan werken. Vraagstukken met een innovatief, duurzaam, economisch of maatschappelijk karakter. Afhankelijk van het aantal opdrachten in de totale periode wordt er gewerkt in teams van trainees. Voor het werken aan de interne vraagstukken van jouw organisatie wordt een kleine bijdrage gevraagd die afhankelijk is van de grootte en complexiteit van het vraagstuk.


Wat bieden deze trainees?

  • Diverse studieachtergronden op hbo- en wo-niveau, uiteenlopend van bedrijfskunde en economie, gedrag en maatschappij tot techniek en informatica.
  • In een periode van drie maanden de mogelijkheid om één dag in de week multidisciplinair aan de slag te gaan met jouw opgave.
  • Afhankelijk van de opgave doen zij onderzoek, werken ze aan de businesscase of ontwikkelen ze een concrete oplossing in afstemming met jou als opdrachtgever.
  • Ontbreekt er expertise? Vanuit de samenwerking met verschillende toonaangevende Zeeuwse organisaties zijn we in staat om externe expertise op een laagdrempelige manier toe te voegen.

Waar moet een vraagstuk aan voldoen?

  • Een afgebakend vraagstuk dat vraagt om een multidisciplinaire benadering.
  • Uitdagingen en thema’s met een toegevoegde waarde voor Zeeland.
  • Op te pakken in de periode tussen september en december 2023.
  • Een maximale omvang van één dag per week waar minimaal twee personen aan kunnen werken.

Contact

Heb jij uitdagende vraagstukken binnen jouw organisatie waar onze trainees mogelijk aan kunnen (mee)werken? Neem contact op via onderstaand contactformulier! Uiteraard denken we ook graag mee in het formuleren van een passende opdracht. 
De vraagstukken waar de trainees aan werken

De Techniekbus - ViaZorg

De Techniekbus - ViaZorg

Trainees Ymke, Nienke, Maura, Thierry en Lisanne zijn vanaf mei aan de slag met de Techniekbus, een project van ViaZorg. De Techniekbus maakt onderdeel uit van het innovatieprogramma ‘Zorg in Balans’. Technologie krijgt een steeds grotere rol in de zorg voor zowel de zorgvragers als zorgverleners. Om deze groepen meer bekend te maken met innovaties zoals robotica en virtual en augmented reality, moet de Techniekbus door Zeeland gaan rijden. Het idee is dat deze innovaties letterlijk voor de deur van zorgorganisaties worden gebracht om hierover in gesprek te gaan. De trainees gaan voor de inzet van de Techniekbus een plan van aanpak en een plan van inzet maken. Daarnaast gaan ze aan de slag met de businesscase. Het doel van het project is om de verbinding te maken tussen zorgverlening en technologie en te onderzoeken hoe de Techniekbus financieel op eigen benen kan staan. Een mooie uitdaging!

Ontmoetingsbus Reimerswaal

Ontmoetingsbus Reimerswaal

Trainees Lievijn, Simone, Sanne, Kathy, Joyce en Leendert werken aan de ‘Ontmoetingsbus Reimerswaal’, een project van Zorggroep ter Weel, Provincie Zeeland, Gemeente Reimerswaal, Connexxion en Buurtbusvereniging Waarde. De Ontmoetingsbus is een pilot waarin Buurtbus Waarde op dinsdagmiddag wordt ingezet voor vraaggestuurd en flexibel vervoer. Alle inwoners van Reimerswaal met een vervoersvraag kunnen in dit tijdsblok een rit reserveren in de Ontmoetingsbus. De pilot is een proef die voortkomt uit de Regionale Mobiliteitsstrategie om te testen of vraaggestuurd en flexibel vervoer met vrijwilligers een mogelijkheid is. De trainees gaan aan de slag met het evalueren van de pilot tot nu toe en gaan onderzoeken hoe de doelgroep kan worden uitgebreid, er meer bekendheid kan worden gegeven aan de proef en welke flexibiliteit in de ritten en bestemmingen mogelijk is. Voor de toekomst stellen ze een advies op en brengen ze in beeld hoe de pilot bij succes opgeschaald en uitgebreid kan worden. Een toffe klus, we wensen ze veel succes!

E-mailen
LinkedIn